Elke week worden in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. De overlevingskansen van een slachtoffer zonder reanimatie zijn erg laag.

“Als ambulanceverpleegkundige en meldkamercentralist heb ik vaak ervaren dat vroegtijdige reanimatie van levensbelang is. Wordt er daarnaast een Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt, dan stijgt de overlevingskans enorm.” – Kees Hartog (NNR instructeur)

In de cursus van ongeveer 2,5 uur leren wij u om een slachtoffer veilig te benaderen, het bewustzijn vast te stellen en om adequaat te reanimeren. Daarnaast leert u hoe om te gaan met een AED.

Wij geven op een andere manier training aan u en leren u praktisch handelen waar u op uw werk, maar ook in een privésituatie zeker iets aan zult hebben.

Wij gaan ervoor, omdat het heel belangrijk is dat u weet wat u moet doen. Afgelopen jaar hebben 6 deelnemers van onze trainingen een leven gered.

Het is te hopen dat u nooit zo’n vervelende situatie meemaakt, maar gebeurt dit toch dan zorgen wij dat u daar klaar voor bent.

IMG_3422