Basiscursus Reanimatie & AED
€40, – per persoon

Herhalingscursus Reanimatie & AED
(Alleen met geldig reanimatiecertificaat) €25, – per persoon

Cursus EHBO inncl. Reanimatie & AED
€75, – per persoon

Vergoeding zorgverzekering
Kijk hier wat u terugkrijgt van uw zorgverzekering!