E-learning EHBO

Als eerste hulpverlener ben je de eerste schakel in de keten van hulpverlening. Een aantal schakels die onderdeel van deze keten zijn: huisarts, huisartsenpost. ambulance en ziekenhuis. De eerst hulpverlener heeft als kerntaak:

  • Het slachtoffer in een zo goed mogelijke conditie overdragen aan professionele hulpverleners
  • Als hulpverlener voorkom je verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels. Je voert geen handelingen uit die de behandeling van professionele hulpverleners bemoeilijkt

Wat leer je in deze cursus?

  • Je leert noodsituaties herkennen en de handelingen die daarbij horen toepassen met zo min mogelijk hulpmiddelen
  • Je kunt en leert eerste hulp handelingen in alle situaties gebruiken (bv. op straat, werk, thuis)
  • Je weet wanneer je handelingen zelf kunt verrichten en wanneer professionele hulp ingeschakeld moet worden

Kosten
De kosten bedragen €30, – per e-learningsmodule