E-learning kinder-EHBO
Deze e-learning is geschikt voor ouders en verzorgers met kinderen en soms verplicht in sommige beroepen.

Het soort instelling, school of kinderdagverblijf waar je werkt, bepaalt in grote mate de aard van de mogelijke letsels die voor kunnen komen. Het maakt namelijk zeer veel uit of er binnen de instelling gewerkt wordt met machines, bijvoorbeeld als het gaat om een technische opleiding of handvaardigheidslessen waarbij gewerkt wordt met scherpe materialen. Vanuit een risico inventarisatie, kun je gaan bepalen welke scholing aandacht behoeft en waarop met name de praktijktraining zich richt.


Het soort instelling, school of kinderdagverblijf waar je werkt, bepaalt in grote mate de aard van de mogelijke letsels die voor kunnen komen. Het maakt namelijk zeer veel uit of er binnen de instelling gewerkt wordt met machines, bijvoorbeeld als het gaat om een technische opleiding of handvaardigheidslessen waarbij gewerkt wordt met scherpe materialen. Vanuit een risico inventarisatie, kun je gaan bepalen welke scholing aandacht behoeft en waarop met name de praktijktraining zich richt.

In deze basiscursus worden de meest voorkomende, algemene letsels besproken. Per letsel krijg je een korte omschrijving. Je leert hoe je het letsel kunt beoordelen en je krijgt instructies over het verlenen van eerste hulp. Als het mogelijk is, verleen je zelf eerste hulp. Afhankelijk van het letsel, breng je het slachtoffer daarna naar een huisarts of spoedeisende hulp afdeling of bel je 112. In de procedures van jouw instelling staat hoe je een ongeval verder afhandelt.

Kosten
De kosten bedragen €30, – per e-learningsmodule